MALTEPE SİGORTA

Geleceğe Güvenle Bakın

Doğal Afet Sigortaları, ülkemizde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremiyle gündeme gelen, zorunlu deprem sigortasının genel adıdır.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu olan DASK, kâr amacı gütmeyen, işlerini sigorta tekniğine uygun olarak yöneten bir kurumdur, 7 kişilik bir heyet tarafından yönetilir ve Hazine Müsteşarlığı’nca denetlenir.

DASK’ın amaçları şöyle sıralanabilir:

  1. Bütün konutları depreme karşı, güvence altına almak,
  2. Mali hasarların yükünü reasüre ederek, paylaşmak,
  3. Devletin, deprem kaynaklı giderlerini azaltmak ve gelecekte oluşabilecek hasarlar için fon oluşturmak.
  4. Ülkemizde sağlıklı yapılaşmaya katkı sağlamak.
  5. Toplum genelinde, sigorta bilincinin gelişmesine katkı sağlamak.

Teminatlar

  • Deprem
  • Sel
  • Doğal Afetler

En uygun teklif için tıkla